Cảm nhận của cô chú NMH

Cám ơn máy trợ thính Hạnh phúc, cam on 151 Xuân Hồng, đã kết nối con người với con người, con người với thực thể xã hội, hy vọng nhiều người ko may mắn về thính lực sẽ tiếp cận được trợ thính 151 xuân hồng. Chúc công ty phát triển, chúc may mắn hạnh phúc với mọi người.