Cảm nhận của chú TBT

Tôi đã dùng máy trợ thính Phonak được 5 năm, thấy máy này có nhiều lợi ích và thiết thực cho cuộc sống của người già, người bị kém thính. Mong rằng mọi người đều có máy đeo để có cuộc sống tốt đẹp hơn