Cảm nhận của bác VTHN

Do nhà ở xa nên đi đến nơi bất tiện, nhưng không uổng công sức của mọi người. nhân viên thân thiện và nhiệt tình. nay ba tôi đã có thể nghe được cả nhà nói chuyện, cảm ơn mọi người và quý công ty rất nhiều