Cảm nhận của bác TVL

Trước khi đến đây tôi chỉ kỳ vọng giúp cho mẹ tôi lấy lại những âm thanh đã mất vì bà đã bị điếc cũng đã lâu. Nhưng khi đến đây thì hơn cả mong đợi, nhân viên chuyên nghiệp và tận tình giúp cho mẹ tôi không những nghe tốt hơn mà còn mang lại tính thẩm mỹ cho tai của mẹ tôi. Thực sự cảm ơn máy trợ thính Hạnh Phúc rất nhiều.