Cảm nhận của cô VMH

Tôi muốn tụi nó biết con chữ để sau này lớn lên có thể kiếm được một công việc gì đó để tự nuôi sống bản thân, không phải dãi nắng dầm mưa đi bán vé số nữa. Cám ơn máy trợ thính Hạnh phúc đã giúp cháu tôi nghe được âm thanh của cuộc sống và học tập thành tài.