Máy đo OAE/ABR/ASSR Neuro-Audio

Máy đo OAE/ABR/ASSR Neuro-Audio được thiết kế đặc biệt để kiểm tra ABR và kết hợp nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất để cung cấp một hệ thống linh hoạt. ABR dẫn truyền khí và xương được ghi lại bởi 1 hoặc 2 kênh. Hệ thống hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của IEC 60645-7: 2009 (Loại 1) cũng như các hướng dẫn về ABR của Học viện Thính học Anh (BAA) và các yêu cầu của Nhóm nghiên cứu đo thính lực phản ứng gợi mở quốc tế (IERASG).

Sơ lượt về các tính năng:

  • Chất lượng ghi âm cao
  • ABR không an thần
  • Âm Thanh kích thích
  • Xử lý hậu kỳ nâng cao kết quả
  • Thiết bị nhỏ gọn
  • OAE, ASSR và VEMP trong một đơn vị