Máy trợ thính đường xương Baha 5

Thiết bị trợ thính đường xương Baha được thiết kế dành cho những người bị điếc dạng dẫn truyền, điếc hỗn hợp hay điếc hoàn toàn 1 bên.

– Thiết bị máy trợ thính nghe bằng đường xương Baha hoàn toàn khác hẳn so với thiết bị điện cực ốc tai. Người bị nghe kém thuộc các dạng khác nhau thường chỉ phù hợp với một loại thiết bị cấy ghép nhất định. Giải pháp Baha được thiết kế dành cho những người không nghe được tối ưu nhất bằng máy trợ thính thông thường.

Đối tượng là 1 trong các trường hợp sau:

  • Điếc đột ngột 1 tai hoàn toàn
  • Không có vành tai
  • Điếc dẫn truyền

– Từ nhỏ nhất đến mạnh nhất, Baha® 5 cung cấp các bộ xử lý âm thanh cho các mức độ khiếm thính khác nhau.