MULTI MIC

ReSound Multi Mic là giải pháp kết hợp để nghe các cuộc trò chuyện 1-1 và hội thoại nhóm trong tiếng ồn xung quanh cũng như kết nối với hệ thống và vòng lặp FM, đồng thời phát trực tuyến từ bất kỳ nguồn phương tiện nào có đầu ra tai nghe. Tiện ích một cửa dành cho người dùng máy trợ thính ReSound được chọn.