NÚM TAI CHỐNG ỒN

Nút bịt tai nghe mềm mại và thoải mái, có thể được sử dụng ở phía sau máy trợ thính tai, trong máy trợ thính tai, máy trợ thính bỏ túi.

Giá 80.000 -500.000 / cặp