PHONAK CROS B

  • Loại máy: Máy trợ thính sau tai RIC
  • Hiệu suất: 83/143 dB
  • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
  • Loại pin: 13
  • Hiệu quả sau khi chỉnh máy
  • Stereo Zoom
  • Cros volumn control
  • AutoSense OS

Giá: 13.900.000 – 21.900.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video