PIN RESOUND (10, 13, 312, 675)

Sử dụng cho các dòng máy IIC, CIC, ITE, ITC, BTE

Giá: 60.000 đ/ vĩ 6 viên