TV LINK II

Phonak TVLink biến máy trợ thính Phonak thành TV không dây hoặc tai nghe âm nhạc với âm thanh nổi.

  • Nền tảng Phonak TVLink II
  • Dễ dàng kết nối với các nguồn âm thanh
  • Thưởng thức âm nhạc với âm thanh nổi
  • Đầu vào âm thanh kỹ thuật số
  • Thoải mái lắng nghe môi trường xung quanh khi xem TV
  • Cài đặt hướng thẳng về phía trước
  • Tạo lập thiết bị giải trí tiện lợi