SẢN PHẨM THEO DANH MỤC

TẤT CẢ SẢN PHẨM

RIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh, 12 – 17 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ sau tai RIC
 • Hiệu suất: 141 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: Pin sạc, có thêm tùy chọn pin thường (13 hoặc 312)
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Công nghệ DFS Ultra II mới nhất
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn, tiếng gió tối đa
 • Chế độ nghe nhạc sống động
 • Âm thanh trung thực
 • Tăng tần số thấp
 • Bảo hành: 12 – 24 tháng

Giá: 50.000.000 – 100.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 19.500.000 – 70.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITC

 • Công nghệ: Nano,  12 – 17 kênh 17 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong ống tai ITC thẩm mỹ cao
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 312
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 19.500.000 – 70.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 18.000.000 – 61.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh 17 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong ống tai ITC thẩm mỹ cao
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 312
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 17.500.000 – 61.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Siêu nhỏ IIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh 17 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính siêu nhỏ, thẩm mỹ sâu trong ống tai
 • Hiệu suất: 117 dB
 • Mức độ nghe kém: nhẹ đến vừa
 • Loại pin: 10
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá : 18.000.000 – 61.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh 24 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ móc sau tai RIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: Pin sạc
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Hỗ trợ định vị tìm kiếm
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Hộp đựng sạc và sấy tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 19.500.000 – 70.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ sau tai RIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 13 hoặc 312
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Hỗ trợ định vị tìm kiếm
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Hộp đựng sạc và sấy tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 18.000.000 – 61.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 12 – 17 kênh 17 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 144 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 675
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Dễ dàng điều chỉnh âm lượng trên app
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 17.000.000 – 61.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Siêu nhỏ IIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 10 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính siêu nhỏ, thẩm mỹ sâu trong ống tai
 • Hiệu suất: 117dB
 • Mức độ nghe kém: nhẹ đến vừa
 • Loại pin: 10
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá : 10.000.000 – 18.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video
Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 10 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 18.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 10 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ sau tai RIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 13 hoặc 312
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Hỗ trợ định vị tìm kiếm
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Hộp đựng sạc và sấy tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 9.00.000 – 18.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 10 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong ống tai ITC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 312
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 13.000.000 – 18.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 4 -12 kênh, 4 – 12 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 141 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Công nghệ DFS Ultra II mới nhất
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn, tiếng gió tối đa
 • Chế độ nghe nhạc sống động
 • Âm thanh trung thực
 • Tăng tần số thấp
 • Bảo hành: 12 – 24 tháng

Giá: 12.000.000 – 21.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITE

 • Công nghệ: Nano, 6 – 8 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong vành tai ITE gọn gàng, thẩm mỹ
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 11.000.000 – 16.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

 • Công nghệ: Nano, 6 – 9 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 144 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 675
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Dễ dàng điều chỉnh âm lượng trên app
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 12.000.000 – 21.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 4 kẽnh 4 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá: 4.500.000 – 8.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 4 kênh 4 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 141 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13 hoặc 675
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 12 – 24 tháng

Giá: 2.500.000 – 7.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

Được làm từ vật liệu y tế titanium. Kín đáo, bền và nhẹ.

 • Dòng sản phẩm: M90 / M70
 • Loại máy: Máy trợ thính trong tai
 • Hiệu suất: 60/119 dB
 • Mức độ nghe kém: Trung bình đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kháng nước và bụi bẩn
 • Âm thanh rõ ràng, phong phú
 • Tùy chỉnh cá nhân
 • Công nghệ RogerDirect

Giá: 40.000.000 – 81.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Mới nhất

Không gì tuyệt vời bằng âm thanh từ thiên đường – Paradise.

Phonak Audéo Paradise được trang bị phần cứng hoàn toàn mới, vượt trội về hiệu suất thính giác và nâng cao một số tính năng mang lại cho người dùng trải nghiệm thính giác vô song. 

 • Dòng sản phẩm: P90/P70/P50/P30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 47/132 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: Pin sạc
 • Số kênh chỉnh: 12 – 20 kênh
 • Trọng lượng: 2.1 g
 • Âm thanh tự nhiên sống động
 • Sự hiểu biết sâu sắc về giọng nói
 • Khử tiếng ồn được cá nhân hóa
 • Kết nối với điện thoại thông minh, TV và hơn thế nữa
 • Kết nối bluetooth cả Android và cả iOS
 • Trao quyền từ các ứng dụng thông minh
 • RogerDirect ™
 • PRISM – Chip xử lý âm thanh mới
 • Cảm biến chuyển động mới
 • APD 2.0 mới – Công thức độc quyền
 • Hệ điều hành AutoSense OS 4.0 mới

Giá: 17.000.000 – 91.977.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Mới nhất

Máy trợ thính BTE công suất cao với thế hệ tiếp theo, âm thanh công suất cao, khả năng kết nối với điện thoại thông minh, TV, … và hỗ trợ các ứng dụng thông minh.

 • Dòng sản phẩm: P90/ P70/ P50/ P30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 68/130 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến trung bình nặng
 • Số kênh chỉnh: 12 – 20 kênh
 • Loại pin: Pin sạc
 • Thế hệ tiếp nối, Âm thanh công suất ca
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Kết nối trực tiếp với các thiết bị Android và iOS
 • Trao quyền từ các ứng dụng thông minh
 • RogerDirect ™
 • Hỗ trợ kết nối nhiều bluetooth
 • Khử nhiễu động (P90)
 • Trình tăng cường giọng nói (P90)
 • Thính giác cảm biến chuyển động (P50/P70/P90)
 • Điều khiển chạm (P70/P90)

Giá: 18.500.000 – 91.977.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

Phonak Audéo Marvel tập trung vào những gì khách hàng mong đợi từ một chiếc máy trợ thính cao cấp – đó là trải nghiệm âm thanh rõ ràng và phong phú.

 • Dòng sản phẩm: M90/M70/M50/M30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 46/130 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: Pin sạc
 • Trọng lượng: 2.1 g
 • Sản phẩm đạt giải thưởng tại CES 2019
 • Âm thanh rõ ràng, sắc nét, đa dạng
 • Công nghệ pin sạc
 • Kết nối với smartphones, TV và thiết bị khác
 • Đi kèm với các ứng dụng thông minh
 • Chuyên gia rất khuyến khích sử dụng Marvel

Giá: 18.000.000 – 87.840.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50/ B30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai RIC
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: Pin sạc
 • Chất liệu bền vững 
 • Đạt chuẩn kháng nước và bụi
 • Adaptive Phonak Digital Contrast
 • Binaural VoiceStream Technology™
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready

Giá: 28.999.000 – 79.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Cực Mạnh

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Loại pin: Pin sạc
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready
 • Đèn báo hiệu

Giá: 28.990.000 – 79.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

Phonak Audéo Marvel tập trung vào những gì khách hàng mong đợi từ một chiếc máy trợ thính cao cấp – đó là trải nghiệm âm thanh rõ ràng và phong phú.

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 72/136 dB
 • Mức độ nghe kém: Vừa đến nặng
 • Loại pin: Pin sạc
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Tính năng mở rộng
 • Cải thiện thính giác – Tăng đối xứng

Giá: 25.000.000 – 78.800.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

Hỗ trợ trẻ khiếm thính với sự kết hợp những đổi mới công nghệ đầu tiên trên thế giới và thiết kế dành riêng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

 • Dòng sản phẩm: M90/ M70/ M50/ M30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 60/130 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: Pin sạc
 • AutoSense Sky OS
 • SoundRecover2
 • Công suất cao, âm thanh phong phú
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Pin sạc tiện lợi, dễ sử dụng
 • Thiết kế chuyên biệt cho trẻ em

Giá: 16.500.000 – 87.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Mới nhất

Không gì tuyệt vời bằng âm thanh từ thiên đường – Paradise.

Phonak Audéo Paradise được trang bị phần cứng hoàn toàn mới, vượt trội về hiệu suất thính giác và nâng cao một số tính năng mang lại cho người dùng trải nghiệm thính giác vô song. 

 • Dòng sản phẩm: P90/P70/P50/P30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 47/132 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: Pin 312
 • Số kênh chỉnh: 12 – 20 kênh
 • Trọng lượng: 1.1 g
 • Âm thanh tự nhiên sống động
 • Sự hiểu biết sâu sắc về giọng nói
 • Khử tiếng ồn được cá nhân hóa
 • Kết nối với điện thoại thông minh, TV và hơn thế nữa
 • Kết nối bluetooth cả Android và cả iOS
 • Trao quyền từ các ứng dụng thông minh
 • RogerDirect ™
 • PRISM – Chip xử lý âm thanh mới
 • Cảm biến chuyển động mới
 • APD 2.0 mới – Công thức độc quyền
 • Hệ điều hành AutoSense OS 4.0 mới

Giá: 17.000.000 – 73.868.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Mới nhất

Máy trợ thính BTE công suất cao với thế hệ tiếp theo, âm thanh công suất cao, khả năng kết nối với điện thoại thông minh, TV, … và hỗ trợ các ứng dụng thông minh.

 • Dòng sản phẩm: P90/ P70/ P50/ P30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 84/141 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Số kênh chỉnh: 12 – 20 kênh
 • Loại pin: Pin 675
 • Thế hệ tiếp nối, Âm thanh công suất ca
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Kết nối trực tiếp với các thiết bị Android và iOS
 • Trao quyền từ các ứng dụng thông minh
 • RogerDirect ™
 • Hỗ trợ kết nối nhiều bluetooth
 • Khử nhiễu động (P90)
 • Trình tăng cường giọng nói (P90)

Giá: 17.000.000 – 73.868.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Mới nhất

Không gì tuyệt vời bằng âm thanh từ thiên đường – Paradise.

Phonak Audéo Paradise được trang bị phần cứng hoàn toàn mới, vượt trội về hiệu suất thính giác và nâng cao một số tính năng mang lại cho người dùng trải nghiệm thính giác vô song. 

 • Dòng sản phẩm: P90/P70/P50/P30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 47/132 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: Pin 13
 • Số kênh chỉnh: 12 – 20 kênh
 • Trọng lượng: 1.4 g
 • Âm thanh tự nhiên sống động
 • Sự hiểu biết sâu sắc về giọng nói
 • Khử tiếng ồn được cá nhân hóa
 • Kết nối với điện thoại thông minh, TV và hơn thế nữa
 • Kết nối bluetooth cả Android và cả iOS
 • Trao quyền từ các ứng dụng thông minh
 • RogerDirect ™
 • PRISM – Chip xử lý âm thanh mới
 • Cảm biến chuyển động mới
 • APD 2.0 mới – Công thức độc quyền
 • Hệ điều hành AutoSense OS 4.0 mới

Giá: 17.000.000 – 73.868.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

 

Trong tai CIC

 • Dòng sản phẩm: B90 / B70 / B50 / B30
 • Loại máy: Máy trợ thính trong tai CIC
 • Hiệu suất: 70/129 dB
 • Mức độ nghe kém: Vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kích thước nhỏ gọn vô hình
 • Thiết kế riêng biệt
 • Hoàn toàn tự động

Giá: 14.000.000 – 67.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

 • Dòng sản phẩm: B90 / B70 / B50 / B30
 • Loại máy: Máy trợ thính trong tai ITC
 • Hiệu suất: 78/135 dB
 • Mức độ nghe kém: Vừa đến sâu
 • Loại pin: 312
 • Kích thước nhỏ gọn vô hình
 • Thiết kế riêng biệt
 • Hoàn toàn tự động

Giá: 14.000.000 – 68.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Phonak Virto M-312 là máy trợ thính tùy chỉnh đầu tiên trên thế giới với các cuộc gọi rảnh tay cho phép công nghệ Roger phát trực tiếp mà không cần máy thu bên ngoài.

 • Dòng sản phẩm: M90 / M70 / M50 / M30
 • Loại máy: Máy trợ thính trong tai ITE
 • Hiệu suất: 70/127 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: 312
 • Điều khiển âm lượng
 • Kết nối bluetooth
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Âm thanh rõ ràng, phong phú
 • Tùy chỉnh cá nhân
 • Công nghệ RogerDirect

Giá: 14.000.000 – 68.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Dòng sản phẩm: M90 / M70 / M50 / M30
 • Loại máy: Máy trợ thính trong tai
 • Hiệu suất: 60/119 dB
 • Mức độ nghe kém: Trung bình đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kích thước nhỏ gọn, gần như vô hình
 • Âm thanh rõ ràng, phong phú
 • Tùy chỉnh cá nhân
 • Kháng nước và bụi bẩn

Giá: 14.000.000 – 67.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

Phonak Audéo Marvel tập trung vào những gì khách hàng mong đợi từ một chiếc máy trợ thính cao cấp – đó là trải nghiệm âm thanh rõ ràng và phong phú.

 • Dòng sản phẩm: M90/M70/M50/M30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 46/130 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: 13
 • Trọng lượng: 1.4 g
 • Sản phẩm đạt giải thưởng tại CES 2019
 • Âm thanh rõ ràng, sắc nét, đa dạng
 • Kết nối với smartphones, TV và thiết bị khác
 • Đi kèm với các ứng dụng thông minh
 • Chuyên gia rất khuyến khích sử dụng Marvel

Giá: 13.200.000 – 70.350.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

Phonak Audéo Marvel tập trung vào những gì khách hàng mong đợi từ một chiếc máy trợ thính cao cấp – đó là trải nghiệm âm thanh rõ ràng và phong phú.

 • Dòng sản phẩm: M90/M70/M50/M30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 46/130 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: 312
 • Trọng lượng: 1.1 g
 • Sản phẩm đạt giải thưởng tại CES 2019
 • Âm thanh rõ ràng, sắc nét, đa dạng
 • Kết nối với smartphones, TV và thiết bị khác
 • Đi kèm với các ứng dụng thông minh
 • Chuyên gia rất khuyến khích sử dụng Marvel

Giá: 13.100.000 – 70.350.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Cực Mạnh

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50/ B30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Loại pin: 675
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready
 • Đèn báo hiệu

Giá: 14.100.000 – 72.290.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Cao cấp

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50/ B30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Loại pin: 675
 • Chất liệu bền vững 
 • Đạt chuẩn kháng nước và bụi
 • Adaptive Phonak Digital Contrast
 • Binaural VoiceStream Technology™
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready

Giá: 14.100.000 – 72.290.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50/ B30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 83/143 dB
 • Mức độ nghe kém: Vừa đến sâu
 • Loại pin: 13
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready
 • Đèn báo hiệu

Giá: 13.500.000 – 71.290.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Cao cấp

 • Dòng sản phẩm: B90/ B70/ B50/ B30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 83/143 dB
 • Mức độ nghe kém: Vừa đến sâu
 • Loại pin: 13
 • Chất liệu bền vững 
 • Đạt chuẩn kháng nước và bụi
 • Adaptive Phonak Digital Contrast
 • Binaural VoiceStream Technology™
 • SoundRecover2
 • Roger và cài đặt định hướng
 • Công nghệ Roger Ready

Giá: 13.500.000 – 71.290.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

Máy trợ thính công suất cao đáng tin cậy với nhiều chức năng nổi trội như một tai nghe không dây, chất lượng âm thanh phong phú, kết nối bluetooth, .

 • Dòng sản phẩm: M90/ M70/ M50/ M30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 75/139 dB
 • Mức độ nghe kém: Trung bình đến sâu
 • Loại pin: 13
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Công suất cao, âm thanh phong phú
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Công nghệ RogerDirect

Giá: 13.500.000 – 71.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

HOT

Hỗ trợ trẻ khiếm thính với sự kết hợp những đổi mới công nghệ đầu tiên trên thế giới và thiết kế dành riêng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

 • Dòng sản phẩm: M90/ M70/ M50/ M30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 58/128 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến Trung bình
 • Loại pin: Pin 312
 • AutoSense Sky OS
 • SoundRecover2
 • Công suất cao, âm thanh phong phú
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Thiết kế chuyên biệt cho trẻ em

Giá: 13.500.000 – 71.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

HOT

Hỗ trợ trẻ khiếm thính với sự kết hợp những đổi mới công nghệ đầu tiên trên thế giới và thiết kế dành riêng cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

 • Dòng sản phẩm: M90/ M70/ M50/ M30
 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 75/139 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến sâu
 • Loại pin: 13
 • AutoSense Sky OS
 • SoundRecover2
 • Công suất cao, âm thanh phong phú
 • Kết nối với điện thoại, tivi và hơn thế nữa
 • Công nghệ RogerDirect
 • Thiết kế chuyên biệt cho trẻ em

Giá: 13.500.000 – 71.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

Phonak Audéo Marvel tập trung vào những gì khách hàng mong đợi từ một chiếc máy trợ thính cao cấp – đó là trải nghiệm âm thanh rõ ràng và phong phú.

 • Dòng sản phẩm: B90/B70/B50/B30
 • Loại máy: Bộ phận thu trong tai
 • Hiệu suất: 72/136 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: Pin sạc
 • AutoSense OS
 • SoundRecover2
 • Tính năng mở rộng
 • Cải thiện thính giác – Tăng đối xứng

Giá: 12.00.000 – 67.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai RIC
 • Hiệu suất: 83/143 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: 13
 • Hiệu quả sau khi chỉnh máy
 • Stereo Zoom
 • Cros volumn control
 • AutoSense OS

Giá: 13.900.000 – 21.900.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

HOT

 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sâu
 • Loại pin: 675
 • Tự động
 • Sound Recover
 • Giúp nghe lại âm cao
 • Kết nối không dây
 • Hiệu suất nghe và âm thanh chất lượng cao 
 • Bền, chống nước và bụi tốt
 • UltraZoom
 • Điều chỉnh theo người dùng
 • Tinh chỉnh máy tự động
 • WhistleBlock 
 • NoiseBlock
 • Tự động điều chỉnh âm lượng
 • Đồng bộ 2 máy trợ thính
 • AOV

Giá: 11.500.000 – 20.500.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 75/135 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: 13
 • Tự động
 • Sound Recover
 • Giúp nghe lại âm cao
 • Kết nối không dây
 • Hiệu suất nghe và âm thanh chất lượng cao 
 • Bền, chống nước và bụi tốt
 • UltraZoom
 • Điều chỉnh theo người dùng
 • Tinh chỉnh máy tự động
 • WhistleBlock 
 • NoiseBlock
 • Tự động điều chỉnh âm lượng
 • Đồng bộ 2 máy trợ thính
 • AOV

Giá: 10.650.000 – 20.500.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 85/145 dB
 • Mức độ nghe kém: Nặng đến sau
 • Loại pin: 675
 • Hiệu suất nghe và âm thanh chất lượng cao 
 • Bền, chống nước và bụi tốt
 • UltraZoom
 • Điều chỉnh theo người dùng
 • Tinh chỉnh máy
 • WhistleBlock 
 • NoiseBlock
 • AOV

Giá: 10.900.000 – 12.500.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Loại máy: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 71/135 dB
 • Mức độ nghe kém: Nhẹ đến nặng
 • Loại pin: 13
 • Hiệu suất nghe và âm thanh chất lượng cao 
 • Bền, chống nước và bụi tốt
 • UltraZoom
 • Điều chỉnh theo người dùng
 • Tinh chỉnh máy
 • WhistleBlock 
 • NoiseBlock
 • AOV

Giá: 7.000.000 – 12.500.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

RIC

 • Công nghệ: Nano, 24 kênh 24 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ sau tai RIC
 • Hiệu suất: 135 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 13 hoặc 312
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Hỗ trợ định vị tìm kiếm
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Hộp đựng sạc và sấy tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 – 36 tháng

Giá: 19.000.000 – 56.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 24 kênh 24 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC thẩm mỹ cao
 • Hiệu suất: 130 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực

Giá: 19.000.000 – 56.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Siêu nhỏ IIC

 • Công nghệ: Nano, 8 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính siêu nhỏ, thẩm mỹ sâu trong ống tai
 • Hiệu suất: 117dB
 • Mức độ nghe kém: nhẹ đến vừa
 • Loại pin: 10
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá : 6.500.000 – 12.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video
Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 8 kênh 8 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 110 dB
 • Mức độ nghe kém: nhẹ đến vừa
 • Loại pin: 10
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá: 6.000.000 – 12.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video
ITE

 • Công nghệ: Nano, 8 kênh 8 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong vành tai ITE gọn gàng, thẩm mỹ
 • Hiệu suất: 120 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá: 5.500.000 – 12.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 8 kênh 8 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 125 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 675
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá: 6.500.000  – 12.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 8 kênh 8 băng tần
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai
 • Hiệu suất: 120 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 12 tháng

Giá: 5.000.000  – 12.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Siêu nhỏ IIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính siêu nhỏ, thẩm mỹ sâu trong ống tai
 • Hiệu suất: 117dB
 • Mức độ nghe kém: nhẹ đến vừa
 • Loại pin: 10
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá : 8.000.000 – 40.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video
RIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính thẩm mỹ sau tai RIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 13 hoặc 312
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Hỗ trợ định vị tìm kiếm
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Hộp đựng sạc và sấy tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 39.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

Trong tai CIC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính hoàn toàn trong ống tai CIC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng
 • Loại pin: 10
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & thiết bị không dây khác
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 39.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITC

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong ống tai ITC
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 312
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 39.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

ITE

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính trong vành tai ITE gọn gàng, thẩm mỹ
 • Hiệu suất: 136 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Công nghệ AI thông minh, Smart Gain, tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn tự động
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 39.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 6 – 14 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 135 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 13
 • Kết nối trực tiếp điện thoại & Tivi
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Dễ dàng điều chỉnh âm lượng trên app
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 8.000.000 – 39.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

BTE

 • Công nghệ: Nano, 12 kênh
 • Kiểu dáng: Máy trợ thính sau tai BTE
 • Hiệu suất: 144 dB
 • Mức độ nghe kém: vừa đến nặng, điếc sâu
 • Loại pin: 675
 • Chế độ cân bằng hai tai
 • Chống nước – chống bụi
 • Công nghệ thông minh (Smart Gain), tự động điều chỉnh âm thanh theo từng môi trường.
 • Dễ dàng điều chỉnh âm lượng trên app
 • Chế độ lọc giảm tiếng ồn
 • Âm thanh trung thực
 • Bảo hành: 24 tháng

Giá: 10.000.000 – 18.000.000

 

Xem chi tiết sản phẩm khi đeo : Video

 • Kiểu gọng kính, kẹp giữ máy, băng đô
 • Máy có 12 dải tần số chia thành 8 kênh xử lý
 • 4 Chương trình nghe được cài đặt
 • Công nghệ xử lý & nén giảm tiếng ồn
 • Công nghệ cắt tiếng rú feedback thế hệ 3
 • Tự động ghi nhớ nhật ký sử dụng (data Logging)
 • Cảm ứng điện thoại (telecoil)

Thiết bị trợ thính đường xương Baha được thiết kế dành cho những người bị điếc dạng dẫn truyền, điếc hỗn hợp hay điếc hoàn toàn 1 bên.

– Thiết bị máy trợ thính nghe bằng đường xương Baha hoàn toàn khác hẳn so với thiết bị điện cực ốc tai. Người bị nghe kém thuộc các dạng khác nhau thường chỉ phù hợp với một loại thiết bị cấy ghép nhất định. Giải pháp Baha được thiết kế dành cho những người không nghe được tối ưu nhất bằng máy trợ thính thông thường.

Đối tượng là 1 trong các trường hợp sau:

 • Điếc đột ngột 1 tai hoàn toàn
 • Không có vành tai
 • Điếc dẫn truyền

– Từ nhỏ nhất đến mạnh nhất, Baha® 5 cung cấp các bộ xử lý âm thanh cho các mức độ khiếm thính khác nhau.

Buồng đo thính lực Maxi 350 cung cấp một cabin có kích thước lớn hơn Mini 250 nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để phù hợp với nhiều nơi. Maxi 350 lý tưởng cho việc sử dụng tại các sở chăm sóc sức khỏe và kiểm tra đánh giá nhân viên hàng năm tại các công ty. Cửa của buồng kiểm tra thính lực này có cách âm từ tính để giảm tiếng ồn rất tốt. Sử dụng cabin này để thực hiện đo thính lực giọng nói cũng như đo thính lực đường khí và xương.

– Maxi 350 bao gồm một cấu trúc thép vững chắc với các chi tiết mạnh mẽ dày 64 mm. Các bức tường bên trong và bên ngoài được sơn màu trắng mới mẻ và sàn được trang bị thảm chống tĩnh điện. Hệ thống cách âm cách nhiệt được lắp đặt đảm bảo việc đảm bảo không khí tốt trong cabin. Các công tắc điều khiển không khí và ánh sáng được gắn trực tiếp trong buồng. Kết nối trực tiếp buồng kiểm tra thính lực với nguồn điện và sử dụng cửa sổ lớn để quan sát bệnh nhân trong khi kiểm tra. Maxi 350 sẽ đến với bạn như một “bộ” để tự lắp đặt.

 • Độ suy giảm âm thanh lên đến 52 dB.
 • Để đo thính lực với sự dẫn truyền không khí và xương, giọng nói và tất cả các xét nghiệm. Hệ thống điều hòa không khí giảm âm cho khí hậu tốt.
 • Cửa an toàn với niêm phong từ tính.
 • Cửa sổ quan sát lớn bằng kính an toàn nhiều lớp.

   

Buồng đo thính lực Mini 250 lý tưởng để sử dụng tại các trường học, sở y tế công cộng và y tế công nghiệp. Mini 250 cung cấp độ suy giảm âm thanh rất tốt và đồng thời cần ít không gian. Buồng được giao lắp ráp hoàn chỉnh bao gồm các cuộn Mini 250 do đó có thể được di chuyển dễ dàng.

Buồng đo thính lực Mini 250 có cấu trúc bằng thép chắc chắn với các chi tiết chắc chắn dày 64 mm. Cửa được trang bị cách âm từ tính. Thông qua đó, sự suy giảm tiếng ồn đặt mức tối đa. Hệ thống thông gió cách âm được tích hợp trên trần nhà và đảm bảo không khi tốt trong phòng. Các công tắc điều khiển không khí và ánh sáng được gắn bên trong buồng. Các bức tường bên trong và bên ngoài được sơn màu trắng mới mẻ và sàn được trang bị thảm chống tĩnh điện.

 • Độ suy giảm âm thanh lên đến 52 dB.
 • Để đo thính lực với sự dẫn truyền không khí và xương, giọng nói và tất cả các xét nghiệm.
 • Hệ thống điều hòa không khí giảm âm cho khí hậu tốt.
 • Bảng ổ cắm tích hợp và bảng cho máy đo thính lực Cửa an toàn có niêm phong từ tính.
 • Cửa sổ quan sát lớn bằng kính an toàn nhiều lớp.
 • Kích thước bên trong: W x D x H: 604 x 860 x 1680 mm.
 • Kích thước bên ngoài: W x D x H: 827 x 990 x 1963 mm.

Buồng đo thính lực Amplivox 250 và 350 cho phép đánh giá kiểm tra thính lực chính xác, an toàn và đáng tin cậy thông qua sự suy giảm của âm thanh nền, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8253-1 về phương pháp kiểm tra thính lực để đảm bảo kết quả kiểm tra tốt nhất. Mỗi gian hàng đều được trang bị hệ thống thông gió im lặng, đèn LED chiếu sáng không cần bảo trì và cửa sổ cách âm hai lớp kính lớn để đảm bảo sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân trong khi hoàn tất quá trình đo thính lực.

 • Cung cấp  buồng đo được lắp ráp sẵn hoặc dưới dạng bộ tự lắp ráp (chỉ buồng 250s có).
 • Kệ gấp và bảng giắc cắm tích hợp (chỉ buồng 250s có).
 • Hệ thống thông gió và chiếu sáng im lặng.
 • Cửa sổ cách âm hai lớp kính lớn.
 • Ghế bệnh nhân tích hợp sẵn (lắp ráp trước buồng 250s).
 • Tùy chọn cửa bên trái hoặc bên phải.
 • Phù hợp với BSEN ISO 8253-1.

 • Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ
 • Giảm tiếng ồn hiệu suất cao
 • Tiếng ồn do cấu trúc cách ly hiệu quả
 • Bề mặt thép cán nguội dày 1mm với màu tùy chọn
 • Bảng giắc cắm tiêu chuẩn được tích hợp sẵn
 • Chất lượng cao hoàn thiện bên trong với vật liệu tiêu âm xanh
 • Hệ thống thông gió lát tuyệt vời gắn trên mái nhà
 • Chiếu sáng miễn phí EMI
 • Cửa sổ cách âm lắp kính hai lớp
 • Con dấu nén từ tính liên tục gắn trong khung cửa
 • Cửa xoay tùy chọn
 • Kích thước bên ngoài: 117x107x231cm (LxWxH)
 • Kích thước bên trong: 97x86x199cm (LxWxH)
 • Trọng lượng: 500kg net

Máy đo OAE/ABR Neurosoft Audio-Smart là một hệ thống hiện đại kết hợp kinh nghiệm và các công nghệ hiện đại tốt nhất. Được phát triển cho các nhu cầu trong tương lai, nó đáp ứng tất cả các yêu cầu ngày nay để kiểm tra và chẩn đoán thính giác. Bạn có thể tiến hành cả kiểm tra thính lực nhanh (TEOAE, DPOAE, AABR, ABR) và kiểm tra toàn bộ tai giữa bằng các xét nghiệm sau: đo màng nhĩ, chức năng ống Eustachian, phản xạ âm thanh và phân rã phản xạ âm thanh.

– Audio-SMART là một thiết bị cầm tay đa chức năng với màn hình cảm ứng màu lớn, thẻ nhớ tích hợp và phần mềm Android dạng mô-đun có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của bạn. Không chi tiền cho một thiết bị mới, bạn có thể bắt đầu với một mô-đun và sau đó thêm chức năng, nếu cần!

Sơ lượt về các tính năng:

 • Kết hợp  OAE, ABR và đo thính giác trong một thiết bị.
 • OAE và ABR tự động.
 • Máy phân tích tai giữa linh động.
 • Đo tần số cao.
 • Kiểm tra ABR với điểm đánh dấu Jewett sóng V

Máy đo OAE/ABR/ASSR Neuro-Audio được thiết kế đặc biệt để kiểm tra ABR và kết hợp nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất để cung cấp một hệ thống linh hoạt. ABR dẫn truyền khí và xương được ghi lại bởi 1 hoặc 2 kênh. Hệ thống hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của IEC 60645-7: 2009 (Loại 1) cũng như các hướng dẫn về ABR của Học viện Thính học Anh (BAA) và các yêu cầu của Nhóm nghiên cứu đo thính lực phản ứng gợi mở quốc tế (IERASG).

Sơ lượt về các tính năng:

 • Chất lượng ghi âm cao
 • ABR không an thần
 • Âm Thanh kích thích
 • Xử lý hậu kỳ nâng cao kết quả
 • Thiết bị nhỏ gọn
 • OAE, ASSR và VEMP trong một đơn vị

Máy đo âm ốc tai và điện thính giác thân não MAICO EasyScreen hợp nhất các khả năng sàng lọc ABR, TEOAE và DPOAE trong một thiết bị để đáp ứng nhu cầu của bạn về Máy kiểm tra thính giác ABR / OAE 2 bước hiệu quả về chi phí. easyScreen sẽ giảm bớt khối lượng công việc hàng ngày của bạn theo nhiều cách.

– Thiết bị vừa với túi của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian với tính năng sàng lọc ABR tự động hai tai để kiểm tra cả hai tai cùng một lúc. Bộ kích thích CE-Chirp® tích hợp tạo ra kết quả vượt qua hoặc giới thiệu chính xác trong vòng vài giây. Thiết bị dễ vận hành và cho phép ngay cả những người mới sử dụng lần đầu cũng đạt được kết quả chính xác nhất nhờ hướng dẫn trên màn hình.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Kiểm tra thính lực ABR + OAE nhanh chóng và chính xác.
 • Phương pháp Sàng lọc ABR tự động mạnh mẽ với kích thích CE-Chirp®.
 • Giao diện người dùng trực quan và màn hình cảm ứng màu lớn.
 • Nhỏ gọn và nhẹ.
 • Trình quản lý thiết bị và cơ sở dữ liệu bệnh nhân HearSIM ™ tùy chọn.
 • EasyCart tùy chọn cho một nơi làm việc di động có tổ chức.

Máy đo âm ốc tai OAE ERO SCAN kiểm tra OAE với các chức năng sàng lọc hoặc chẩn đoán.

Máy đo âm ốc tai OAE ERO SCAN ERO SCAN  cung cấp đánh giá TEOAE và / hoặc DPOAE theo tần số cụ thể với khả năng xử lý dễ dàng. Màn hình LED sắc nét trình bày sơ đồ vạch và vạch để dễ dàng đánh giá trực tiếp. Chọn giữa ERO SCAN với các chức năng sàng lọc hoặc chẩn đoán.

– Nếu bạn cần thiết bị kiểm tra thính lực OAE, ERO SCAN cung cấp các xét nghiệm tự động với 2 giao thức sàng lọc DPOAE và 2 TEOAE. Lý tưởng cho các chương trình kiểm tra thính giác, ERO SCAN cho phép đánh giá nhanh hệ thống thính giác cho đến ốc tai với kết quả “Đạt” hoặc “Giới thiệu”. Một giải pháp tuyệt vời để sàng lọc trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, mầm non và trẻ mẫu giáo.

– Chọn phiên bản chẩn đoán của ERO SCAN để hưởng lợi từ các khả năng kiểm tra nâng cao. Phiên bản này thích ứng với nhu cầu đặc biệt của bác sĩ tai, thính học và bác sĩ tai mũi họng. Với dải tần số mở rộng, nó cũng lý tưởng để kiểm tra mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó đi kèm với 5 giao thức chẩn đoán DPOAE và 3 TEOAE, trong đó 4 giao thức DPOAE và 2 TEOAE có thể được tùy chỉnh.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Các phép đo sàng lọc và chẩn đoán với TEOAE và / hoặc DPOAE.
 • Sàng lọc OAE tự động nhanh chóng với kết quả Pass / Giới thiệu và màn hình đồ họa.
 • Giao thức 2 DP và 2 TE cho thiết bị sàng lọc, giao thức 5 DP và 3 TE cho thiết bị chẩn đoán.
 • Khả năng chống ồn cao để hoạt động trong môi trường lâm sàng bình thường.
 • Nhẹ, vành tai nhỏ.
 • Màn hình OLED sắc nét.
 • Giao tiếp không dây với PC và máy in tùy chọn.
 • Phần mềm PC MAICO Sessions tùy chọn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu bệnh nhân OtoAccess® hoặc Noah để dễ dàng quản lý dữ liệu.

Máy đo nhĩ lượng để bàn Otowave 302 và 302+ được thiết kế để đo tai giữa nhanh chóng và chính xác cho các chuyên gia thính học, tai mũi họng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Máy đo nhĩ lượng Otowave 302 bao gồm mảng xét nghiệm hoàn hảo để đánh giá mọi lứa tuổi và xác định các bệnh lý tai giữa phổ biến nhất; chúng bao gồm tần số âm thanh thăm dò 226Hz, kiểm tra phản xạ một bên và một bên.

– Máy đo nhĩ lượng Otowave 302+ cung cấp các cài đặt kiểm tra có thể truy cập nhanh chóng với tính năng bổ sung là chọn hồ sơ bệnh nhân bao gồm người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Hồ sơ kiểm tra do người dùng xác định duy nhất có thể được lưu để kiểm tra định kỳ.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Thiết kế nhỏ gọn với màn hình kỹ thuật số lớn và rõ ràng
 • Âm thanh thăm dò 226Hz
 • Âm thanh thăm dò 1kHz (Otowave 302+) với các phép đo độ dẫn điện, độ truyền cảm và độ dẫn (YBG)
 • Hiển thị tymp trực tiếp – các phép đo được hiển thị trong thời gian thực
 • Tần số phản xạ một bên và một bên (0,5, 1, 2 & 4kHz)
 • Kiểm tra phản xạ chế độ nâng cao
 • Đánh giá tự động chuyển / giới thiệu (âm lượng ống tai)
 • Giao thức kiểm tra hoàn toàn có thể tùy chỉnh
 • Tốc độ đo do người dùng lựa chọn
 • Kết nối với máy in nhiệt
 • Phần mềm quản lý kết quả PC bao gồm
 • Mô-đun kết nối Noah và Auditbase bao gồm.

Máy đo nhĩ lượng Otowave 102-1 và 102-4 là sự lựa chọn ưa thích của các chuyên gia thính học, tai mũi họng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thính giác để đáp ứng các yêu cầu đo nhĩ lượng tầm soát nhanh chóng và hiệu quả.

– Với đánh giá kết quả bằng tín hiệu tự động, kết quả có thể đạt được nhanh nhất và không cần bệnh nhân phản hồi.

– Là sự lựa chọn hoàn hảo để sàng lọc những trẻ có thể bị nhiễm trùng tai trong và tai giữa, chẳng hạn như viêm tai giữa (tai dạng keo) và các rối loạn mất thính giác khác

Sơ lượt về các tính năng:

 • Thiết kế cầm tay, cầm tay
 • Âm thanh thăm dò 226Hz
 • Hiển thị trực tiếp
 • Giao thức kiểm tra hoàn toàn có thể tùy chỉnh
 • Một hoặc bốn tần số phản xạ hai bên
 • Bài kiểm tra phản xạ nhiều cấp độ và đơn cấp độ
 • Tự động vượt qua / đánh giá giới thiệu
 • Chạy bằng pin AA
 • Bộ nhớ trong, in không dây với máy in nhiệt và kết nối PC.

Máy đo nhĩ lượng dòng touchTymp của chúng tôi biến phương pháp đo mật độ thành một hoạt động trực quan, hiệu quả và thú vị. Cải thiện quy trình làm việc hàng ngày của bạn với màn hình cảm ứng 10,4 ” đầy đủ của chúng tôi và giao diện thân thiện với người dùng cho phép bạn thay đổi các thông số một cách dễ dàng.

– Phiên bản máy đo nhĩ lượng touchTymp MI 26 và MI 36 cũng cung cấp phép đo thính lực dẫn truyền không khí và / hoặc dẫn truyền xương để làm cho công việc của bạn thậm chí còn thoải mái hơn.

– Trải nghiệm toàn quyền kiểm soát đầu dò đo màng não trong khi tập trung vào bệnh nhân của bạn: đầu dò dễ xử lý của touchTymp có các thanh ánh sáng độc đáo để cung cấp tiến trình kiểm tra theo thời gian thực.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Độ phân giải cao và chuyển đổi màn hình nhanh chóng.
 • Giao diện hoàn toàn dựa trên cảm ứng để xử lý trực quan.
 • Âm đầu dò 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz và 1 kHz tùy chọn (tùy thuộc vào phiên bản).
 • Kích thích phản xạ âm thanh 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz (một bên và bên cạnh tùy chọn) cho các phiên bản sàng lọc, cũng như BB, HP và LP cho các phiên bản chẩn đoán.
 • Phiên bản chẩn đoán với kiểm tra ETF cho màng nhĩ còn nguyên vẹn và đục lỗ Các phiên bản có đo thính lực AC & BC đi kèm.
 • Phần mềm PC MAICO Sessions tùy chọn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu bệnh nhân OtoAccess® hoặc Noah để quản lý dữ liệu dễ dàng.

Sử dụng cho các dòng máy IIC, CIC, ITE, ITC, BTE

Giá: 80.000 đ/ vĩ 6 viên

Sử dụng cho các dòng máy IIC, CIC, ITE, ITC, BTE

Giá: 60.000 đ/ vĩ 6 viên

 

 

1. Thuận tiện sử dụng, thoải mái khi mặc, nhỏ gọn và đẹp.

2. Phụ kiện dây đặc biệt chống thất lạc của máy trợ thính, vừa vặn để kẹp vào cổ áo mỏng và có dây buộc an toàn.

3. Vòng silicon đàn hồi và thoải mái khi sử dụng. Rất thực tiễn.

4. Làm từ chất liệu nhựa cao cấp, cứng cáp, bền và tuổi thọ lâu dài.

5. Màu sắc rất đẹp và sản phẩm có thể phù hợp với bất kỳ màu sắc quần áo của bạn.

Giá: 40.000 – 100.000 đ

Nút bịt tai nghe mềm mại và thoải mái, có thể được sử dụng ở phía sau máy trợ thính tai, trong máy trợ thính tai, máy trợ thính bỏ túi.

Giá 80.000 -500.000 / cặp

Dùng để quét dọn bụi bẩn và ráy tai bám vào máy trợ thính, giúp máy trợ thính sạch sẽ, hoạt động tốt và bền lâu

Giá : 50.000 – 200.000 đ

Dụng cụ thử pin máy trợ thính dùng để kiểm tra dung lượng pin. Tránh tình trạng sử dụng pin đã hết hoặc dung lượng pin không đảm bảo nhu cầu sử dụng máy trong khoảng thời gian cần.

Giá: 150.000 – 200.000 đ

Từ sáng đến tối, bạn có thể tin tưởng vào giải pháp sạc lại của chúng tôi. Chỉ mất ba giờ để sạc đầy pin cho bạn 30 giờ sử dụng pin. Ngay cả khi phát trực tuyến TV hoặc nhạc 50% thời lượng, bạn vẫn có thể tận hưởng thời lượng pin 24 giờ. Nếu bạn đang vội, sạc nhanh đảm bảo thời lượng pin 2,7 giờ chỉ trong 10 phút.

Máy trợ thính có thể sạc lại được đi kèm với một hộp sạc mới, được thiết kế chuyên nghiệp, dễ dàng bỏ vào túi hoặc túi xách của bạn. Bộ sạc mới trực quan và dễ sử dụng.

ReSound Multi Mic là giải pháp kết hợp để nghe các cuộc trò chuyện 1-1 và hội thoại nhóm trong tiếng ồn xung quanh cũng như kết nối với hệ thống và vòng lặp FM, đồng thời phát trực tuyến từ bất kỳ nguồn phương tiện nào có đầu ra tai nghe. Tiện ích một cửa dành cho người dùng máy trợ thính ReSound được chọn.

Thiết bị truyền phát trực tiếp dễ sử dụng dành cho TV & âm nhạc, hỗ trợ kết nối trực tiếp với Phonak Audéo Marvel. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng như 1 tai nghe không dây. Với công nghệ AirStream ™, nó cung cấp chất lượng âm thanh được xếp hạng hàng đầu từ bất kỳ hệ thống TV và âm thanh nổi nào. Đầu nối TV có thể truyền tín hiệu âm thanh đồng thời lên đến 15m với số lượng máy trợ thính được kết nối không giới hạn.

 • Chất lượng âm thanh được đánh giá hàng đầu
 • Dễ dàng kết nối & dễ sử dụng
 • Có thể kết nối nhiều máy trợ thính cùng lúc

Thiết bị truyền phát trực tiếp dễ sử dụng dành cho TV & âm nhạc, hỗ trợ kết nối trực tiếp với máy trợ thính. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng như 1 tai nghe không dây. Với công nghệ AirStream ™, nó cung cấp chất lượng âm thanh được xếp hạng hàng đầu từ bất kỳ hệ thống TV và âm thanh nổi nào. Đầu nối TV có thể truyền tín hiệu âm thanh đồng thời lên đến 15m với số lượng máy trợ thính được kết nối không giới hạn.

 • Chất lượng âm thanh được đánh giá hàng đầu
 • Dễ dàng kết nối & dễ sử dụng
 • Có thể kết nối nhiều máy trợ thính cùng lúc

Phonak ComPilot Air nhỏ và phong cách, sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối thiết bị trợ thính Phonak không dây với điện thoại di động hoặc các thiết bị nghe nhạc hỗ trợ Bluet

 • Kích thước nhỏ, không cần vòng cổ
 • Tích hợp điều khiển từ xa cho máy trợ thính
 • Chuyển âm thanh nổi đến cả 2 tai
 • Tương thích với ứng dụng Phonak RemoteControl

Máy đo thính lực LS-0402C được thiết kế và sản xuất bởi Lisound để đánh giá thính lực cơ bản và nhanh chóng tại các trung tâm lắp máy trợ thính, phòng khám và thậm chí cả bệnh viện.

LS-0402C có thể di động và sử dụng đơn giản. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn nhanh chóng và hiệu quả kiểm tra thính giác.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Thiết kế di động
 • Học nhanh, dễ sử dụng
 • Hoạt động độc lập, không cần PC
 • Điều hòa không khí: Tai nghe TDH 39
 • Dẫn truyền xương: Máy rung xương B71
 • Tinh khiết, Warble, Pulse Tones
 • Mặt nạ ngược bên với tiếng ồn băng tần hẹp
 • Hệ thống chuyển tiếp đàm thoại tích hợp (TB)
 • 11 Tần số kiểm tra trong khoảng từ 125Hz đến 8000 Hz
 • Cường độ từ -10dB đến 120 dB trong các bước 5 dB
 • Độ chính xác tần số: ± 2%
 • Tổng méo hài: Không khí ≤ 2,5%, Xương ≤5,5%
 • Nguồn làm việc: DC12V thông qua nguồn điện bên ngoài

Máy đo thính lực chẩn đoán hai kênh mạnh mẽ mang đến một tiêu chuẩn mới cho nghề chăm sóc sức khỏe thính giác.

Tất cả các phép đo cần thiết để kiểm tra thính giác đều được bao gồm, cũng như các bài kiểm tra nâng cao như đo thính lực giọng nói (đầu vào bằng sóng hoặc giọng nói trực tiếp) và kiểm tra trường miễn phí. Các bài kiểm tra đặc biệt như SISI, Stenger, MLB, Máy trợ thính chính (MHA), Trình mô phỏng mất thính lực (HLS) và giảm âm cũng được bao gồm.

– Với việc tích hợp các công nghệ mới như trợ lý mặt nạ và vòng đèn chiếu sáng độc đáo để mang lại trải nghiệm kiểm tra chính xác và hiệu quả hơn, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà thính học, tai mũi họng và các nhà cung cấp thiết bị trợ thính trong ngành thính học.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Đo thính lực giai điệu (AC, BC, giai điệu thuần khiết, giai điệu ấm áp, âm sắc xung)
 • Băng thông hẹp và che giọng nói có trọng số
 • Kiểm tra AC và BC tự động bao gồm. mặt nạ tự động
 • Đo thính lực giọng nói (tệp sóng và đầu vào CD)
 • Chức năng Freefield
 • Các bài kiểm tra đặc biệt: ABLB, Stenger, SISI, giảm âm, HLS, MHAPhần mềm ampliSuite và mô-đun Noah bao gồm.

Một máy đo thính lực chẩn đoán thích ứng và đáng tin cậy, Model 260 không yêu cầu cấu hình để bắt đầu thử nghiệm và điều trị cho từng cá nhân. Chức năng được lựa chọn cẩn thận cho phép người dùng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thính giác tối ưu, thông qua dẫn truyền khí và xương, cũng như đo thính lực giọng nói.

– Model 260 có tính năng che dấu và các tùy chọn kiểm tra đặc biệt với hỗ trợ quản lý dữ liệu thông minh và khả năng thực hiện các phép đo của UCL (ULL), cũng như kiểm tra đặc biệt của Stenger và ABLB.

– Với kích thước nhỏ gọn, nó là máy đo thính lực được lựa chọn cho các bác sĩ thính học, nhân viên phân phối máy trợ thính, bác sĩ gia đình và bác sĩ nhi khoa. Khả năng kiểm tra bao gồm dẫn truyền không khí, dẫn truyền xương và đo thính lực giọng nói.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Dẫn truyền khí và xương, ULL / UCL
 • Kiểm tra giọng nói (trực tiếp và được ghi lại)
 • Đo thính lực Freefield (chức năng 2 loa)
 • Lựa chọn giai điệu: tinh khiết, xung, rung, liên tục
 • Mặt nạ: dải hẹp (giai điệu) hoặc trọng số giọng nói
 • Các bài kiểm tra đặc biệt: ABLB, Stenger
 • Thiết kế di động và nhẹ
 • Tích hợp chức năng nói chuyện tiến / lùi
 • Chức năng duy trì ngưỡng (trong quá trình thử nghiệm)
 • Bộ nhớ trong, kết nối với máy in nhiệt và / hoặc PC.

Model 240 là một máy đo thính lực chẩn đoán hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy được sử dụng bởi các nhà thính học và bác sĩ lâm sàng du lịch trên khắp thế giới.

– Thử nghiệm đo thính lực âm thanh thuần túy có thể được hoàn thành theo cách thủ công hoặc tự động theo các yêu cầu thử nghiệm, với tính năng dẫn truyền qua xương và thông minh che phủ được đưa vào làm tiêu chuẩn.

– Máy đo thính lực có trọng lượng nhẹ, là lựa chọn lý tưởng của các bác sĩ thính học khi đi du lịch thăm khám cho những bệnh nhân cần chăm sóc tại nhà hoặc không thể đến các cơ sở y tế để kiểm tra thính lực của họ.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Dẫn truyền khí và xương
 • Lựa chọn giai điệu: tinh khiết, xung, warble
 • Mặt nạ: dải hẹp (giai điệu) hoặc trọng số giọng nói
 • Thiết kế di động và nhẹ
 • Tùy chọn năng lượng pin tùy chọn
 • Tích hợp chức năng chuyển tiếp đàm thoại
 • Chức năng duy trì ngưỡng (trong quá trình thử nghiệm)
 • Bộ nhớ trong, kết nối với máy in nhiệt và / hoặc PC.

PC850 là máy đo thính lực tầm soát sức khỏe nghề nghiệp hoàn hảo, giao tiếp với nhiều ứng dụng EMR hàng đầu để cung cấp một hệ thống đo thính lực tiết kiệm thời gian liền mạch.

– Có thể đạt được những cải tiến trong cả quy trình làm việc và thời gian kiểm tra với phần mềm cơ sở dữ liệu Amplivox Audibase được cung cấp, hiển thị phân loại tự động các kết quả kiểm tra trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm do người dùng xác định.

– Kết quả kiểm tra bệnh nhân có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xu hướng. Một sự lựa chọn đáng tin cậy cho các chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp cho các chuyên gia y tế toàn quyền kiểm soát chương trình kiểm tra thính lực của họ. Máy đo thính lực lý tưởng cho các chương trình sàng lọc hàng loạt.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Máy đo thính lực hỗn hợp (dựa trên PC và độc lập)
 • Đo thính lực thủ công và tự động, bao gồm Békésy và bài kiểm tra máy tính
 • Lựa chọn giai điệu: tinh khiết
 • Tích hợp chức năng chuyển tiếp đàm thoại
 • Giao diện với cơ sở dữ liệu OPAS và E-OPAS, Cohort và Cority OH.

Model 170 là một máy đo thính lực sàng lọc mạnh mẽ, hiệu quả về chi phí với cả chức năng kiểm tra thủ công và tự động, đồng thời hưởng lợi từ tất cả các chức năng dễ sử dụng của máy đo thính lực sàng lọc Model 116 đáng tin cậy của chúng tôi.

– Model 170 là một công cụ sàng lọc đáng tin cậy sẽ hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong việc kiểm tra hàng ngày của họ, biến nó trở thành máy đo thính lực sàng lọc di động hoàn hảo. Một giải pháp đo thính lực lý tưởng cho các chuyên gia thính giác và các chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp, những người cần thực hiện các chương trình kiểm tra thính lực.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Đầu dò: DD45 (các loại tai nghe thay thế có sẵn theo yêu cầu)
 • Đo thính lực âm thanh thuần túy
 • Tùy chọn giai điệu xung thủ công
 • Thiết kế di động và nhẹ
 • Tích hợp chức năng chuyển tiếp đàm thoại
 • Chức năng duy trì ngưỡng (trong quá trình thử nghiệm)
 • Bộ nhớ trong, kết nối với máy in nhiệt và / hoặc PC
 • Khả năng kết nối với nhiều hệ thống bệnh án điện tử (EMR).

Được thiết kế với tính di động và độ tin cậy, Model 116 là một máy đo thính lực sàng lọc thủ công, cầm tay được thiết kế để kiểm tra thính lực nhanh chóng và hiệu quả.

– Thiết kế nhẹ và mạnh mẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà thính học nào đến để thực hiện các bài kiểm tra thính giác thuần túy, âm sắc và liên tục. Bảng điều khiển phím mềm đáng tin cậy và hoạt động dễ dàng, với màn hình hiển thị rõ ràng cung cấp thông tin chính xác.

– Mạnh mẽ và đáng tin cậy, mang đến sự đơn giản cần thiết để tiến hành các bài kiểm tra thính giác trong những môi trường khó khăn nhất. Với trọng lượng chỉ 720g (1,58lbs), nó là một trong những máy đo thính lực di động nhẹ nhất hiện có.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Lựa chọn giai điệu: tinh khiết, xung, rung, liên tục
 • Thiết kế di động và nhẹ
 • Tùy chọn năng lượng pin tùy chọn
 • Tích hợp chức năng chuyển tiếp đàm thoại
 • Chức năng duy trì ngưỡng (trong quá trình thử nghiệm)
 • Kết nối với máy in nhiệt và / hoặc PC.

Thiết kế tiện dụng kết hợp với tính di động và nhiều tính năng kiểm tra chẩn đoán – MA 42 lý tưởng cho các bác sĩ thính học, tai mũi họng cũng như các nhà cung cấp máy trợ thính trong hoặc ngoài phòng khám.

– Thực hiện các thử nghiệm dẫn truyền không khí bằng tai nghe hoặc điện thoại chèn tùy chọn cũng như qua loa trường tự do tùy chọn. Một dây dẫn xương hiệu suất cao được cung cấp cho các phép đo BC. Các tùy chọn kích thích của MAICO MA 42 bao gồm giai điệu thuần túy và âm thanh réo rắt (liên tục hoặc theo xung), có thể thực hiện che với dải hẹp, giọng nói và tiếng ồn trắng. Sử dụng các tệp sóng nội bộ, các cổng đầu vào cho giọng nói từ các thiết bị âm thanh bên ngoài hoặc tiến hành đo thính lực giọng nói trực tiếp.

– Đặt máy đo thính lực MA 42 phù hợp với nhu cầu của bạn: tùy chỉnh cài đặt người dùng để đáp ứng sở thích cá nhân của bạn và tận hưởng quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ dàng trong khi thử nghiệm với vị trí nút thân thiện với người dùng. Màn hình đầy đủ màu sắc hỗ trợ điều hướng biểu tượng thông minh để đảm bảo thao tác dễ dàng và dễ dàng phân biệt giữa tai phải và tai trái và cung cấp tổng quan rõ ràng về kết quả kiểm tra. Sau khi đo, lưu báo cáo thử nghiệm dưới dạng PDF trên thanh USB, nhanh chóng chuyển dữ liệu sang phần mềm MAICO Sessions PC hoặc in kết quả trực tiếp trên máy in nhiệt 3 “di động.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Máy đo thính lực 2 kênh đường khí, đường xương và giọng nói với các chức năng kiểm tra chẩn đoán nâng cao.
 • Trộn các tín hiệu và kênh một cách độc lập.
 • Kết nối một hoặc hai đầu dò AC, BC và thử nghiệm trường tự do Đo thính lực tần số cao tùy chọn lên đến 16.000 Hz.
 • Màn hình đầy màu sắc với thiết kế màn hình đơn giản.
 • Dấu chân nhỏ để dễ di chuyển.
 • Dễ dàng truy cập để nói chuyện về phía trước, nói chuyện lại và theo dõi các chức năng Trung tâm quản lý giấy phép để dễ dàng nâng cấp.
 • In trực tiếp kết quả, lưu trữ báo cáo dưới dạng PDF hoặc chuyển nhanh sang phần mềm MAICO Sessions PC.
 • Phần mềm PC MAICO Sessions tùy chọn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu bệnh nhân OtoAccess® hoặc Noah để dễ dàng quản lý dữ liệu.

MA 33 là máy đo thính lực PC nhỏ, nhanh và linh hoạt của chúng tôi cho mọi trường hợp. Thao tác thông qua kết nối USB với máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn rất dễ dàng và MA 33 cho phép nhiều khả năng áp dụng các cài đặt theo sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn.

– Phần mềm cung cấp nhiều phương pháp đo thính lực nhanh chóng và đáng tin cậy. Cho dù bạn là bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ đa khoa, bác sĩ thính học, bác sĩ nhi khoa hay làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, các phương pháp kiểm tra khác nhau khiến MA 33 trở thành thiết bị lý tưởng dành cho bạn.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Đo đường khí và đường xương.
 • Thí điểm-Kiểm tra thính giác cho trẻ em.
 • Có sẵn các bài kiểm tra SISI, Stenger và Hughson-Westlake tự động Xử lý trực quan giao diện người dùng được trình bày rõ ràng.
 • Thao tác thuận tiện với chuột hoặc bàn phím của bạn.
 • Nhỏ, nhanh, linh hoạt và di động cao.
 • Hiển thị và lưu trữ kết quả của bạn trong một giây.
 • Bao gồm Cơ sở dữ liệu bệnh nhân MAICO.
 • Dễ dàng mở rộng để phát triển trong tương lai.

Máy có khả năng vừa đo đường khí lẫn đường xương, MA 28 là thiết bị lý tưởng để kiếm tra thính giác, cho dù bạn đang ở phòng khám hay bất kì đâu.

– Có thể mang theo đến bất kì đâu bạn cần sử dụng.

– Do tính chất di dộng, do đó MA 28 được thiết kế có trọng lượng nhẹ và chắc chắn.

– Tay cầm và ngăn chứa đồ tích hợp bên trong máy giúp việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, đồng thời bảo vệ tất cả các phụ kiện cần thiết để kiếm tra thính giác của bạn.

Sơ lượt về các tính năng:

 • Máy đo thính lực với sự dẫn truyền của xương và không khí.
 • Nhỏ gọn và di động với tay cầm và ngăn tích hợp.
 • Màn hình màu lớn giúp vận hành dễ dàng.
 • Tích hợp Hughson-Westlake tự động .
 • Cơ sở dữ liệu nội bộ lưu trữ 500 bệnh nhân (3500 xét nghiệm).
 • Máy in tùy chọn.
 • Phần mềm PC MAICO Sessions tùy chọn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu bệnh nhân OtoAccess® hoặc Noah để quản lý dữ liệu dễ dàng.

Micro tiện dụng cho các tình huống nghe khác nhau. Với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để sử dụng trong các môi trường cần có sự trợ giúp như khoảng cách xa, môi trường ồn. Roger pen có thể giúp chuyển tín hiệu của các thiết bị đa phương tiện, như Tivi, điện thoại có Bluetooth đến máy trợ thính.

 • Nghe tốt hơn người có thính lực bình thường
 • Kết nối Bluetooth và đa phương tiện
 • Hoàn toàn tương thích
 • Giải thưởng thiết kế Đức 2017
 • Giải thưởng thiết kế iF 2016

Thiết bị truyền tín hiệu trực tiếp từ Roger Microphone tới máy trợ thính hoặc bộ xử lý âm thanh của bộ cấy ốc tai điện tử. Thiết bị thu tích hợp Roger được thiết kế để mang lại hiệu suất tiếng nói hàng đầu cho người mang máy trợ thính Phonak. Thiết bị được bổ sung có kết nối hoàn hảo mượt mà với máy trợ thính Phonak và có nhiều màu sắc đa dạng. Ngoài ra còn có thiết bị thu tích hợp Roger được thiết kế tương thích với bộ cấy ốc tai điện tử (CIs) được chọn từ Cochlear, MED-EL và Advanced Bionics và có sẵn cùng màu với bộ xử lý âm thanh CI.

 • Dễ dàng kết nối và di chuyển
 • Thẩm mỹ

Micro không dây tiện lợi và dễ sử dụng dành cho giáo viên, là phần cốt lõi của hệ thống Roger chuyên dụng cho Giáo dục, giúp giáo viên và học sinh tối ưu hóa các hoạt động hàng ngày trong lớp học một cách dễ dàng.

 • Tối đa hóa hiệu suất nghe
 • Chế độ micro tự động
 • Không bị nhiễu
 • Hoàn toàn tương thích
 • Phiên bảng nâng cấp của Roger™

Phonak TVLink biến máy trợ thính Phonak thành TV không dây hoặc tai nghe âm nhạc với âm thanh nổi.

 • Nền tảng Phonak TVLink II
 • Dễ dàng kết nối với các nguồn âm thanh
 • Thưởng thức âm nhạc với âm thanh nổi
 • Đầu vào âm thanh kỹ thuật số
 • Thoải mái lắng nghe môi trường xung quanh khi xem TV
 • Cài đặt hướng thẳng về phía trước
 • Tạo lập thiết bị giải trí tiện lợi