Tag Archives: sử dụng máy trợ thính

Video cảm nhận của cô Kim Sa khi lần đầu tiên đeo máy trợ thính

Cô Kim Sa, nhà ở Hậu Giang. Sau khi cô Kim Sa đeo 2 máy trợ tính trong tai thì khả năng nghe của cô đã được cải thiện, sức nghe rõ hơn làm cô rất vui. Tuy nhiên do lần đầu tiên đeo máy nên cô vẫn nghe chưa quen, đây là tình trạng […]