TAI LÀ CÁNH CỬA TRUYỀN DẪN THÔNG TIN ĐẾN NÃO

Một đứa trẻ cần nghe khoảng 45 triệu từ trước khi chuẩn bị đến trường (tương đương 30,000 từ mỗi ngày)
Vì vậy công nghệ trợ thính phù hợp cho trẻ khiếm thính là rất cần thiết để trẻ tiếp cận với các thông tin càng nhiều càng tốt.
Một đứa trẻ khiếm thính cần mang thiết bị trợ thính mỗi giờ thức dậy trong 1 môi trường giàu ngôn ngữ để phát triển ngôn ngữ và trí tuệ.