TƯ VẤN VỀ ĐIẾC TIẾP NHẬN ĐỘ 2

Chào bác sĩ, cháu năm nay 19 tuổi. Tai phải cháu nghe kém lâu năm không rõ nguyên nhân, cháu đi khám bác sĩ bảo cháu điếc tiếp nhận độ 2 (tai phải). Trong tai nghe có tiếng ù như ve kêu rất khó chịu. Cháu muốn hỏi bác sĩ có cách nào làm giảm độ điếc và tiếng ù trong tai không? Cháu xin cám ơn.

Gửi em,

Hiện nay bị nghe kém một tai vẫn có chỉ định sử dụng máy trợ thính. Nếu không sử dụng máy trợ thính, tai nghe kém một năm sẽ giảm trung bình thêm 10dB nữa. Ngoài ra những người bị nghe kém một tai sẽ không nghe tốt khi người ta nói ở phía bên tai bị nghe kém và khó nghe trong môi trường ồn.

Ngày nay người ta khuyên những người nghe kém một tai nên sử dụng máy trợ thính để giữ cho mức độ nghe kém không tăng lên hoặc tăng chậm đi, nghe tốt hơn trong giao tiếp dù người nói đứng bên nào và nghe tốt trong tiếng ồn.