Video cảm nhận của cô Cẩm về Trợ thính Hạnh phúc

Từ trước đến nay cô chưa biết đến Trung Tâm Trợ Thính Hạnh Phúc như thế nào, cô chưa để ý đến. Nhưng từ hôm máy của cô bị trục trặc thì cô nhớ lại tờ rơi của trung tâm trợ thính Hạnh Phúc cô nhặt được từ lâu mà cô vẫn giữ. Theo thông tin trên tờ rơi cô đã tìm đến và được nhân viên trung tâm vệ sinh máy trợ thính của cô rất tốt, thấy vậy cô liền mua thêm 1 cái nữa. Cô muốn truyền tải thông điệp đến mọi người là từ nay cô không sợ điếc nữa, vì đã có trung tâm Trợ Thính Hạnh Phúc và các bạn nhân viên đã hỗ trợ cô tuyệt vời. Nếu biết ai bị suy giảm thính lực, cô sẽ giới thiệu đến với Trung Tâm Trợ Thính Hạnh Phúc. Xin Chúc cô thật nhiều sức khỏe.