Video cảm nhận của cô Kim Sa khi lần đầu tiên đeo máy trợ thính

Cô Kim Sa, nhà ở Hậu Giang. Sau khi cô Kim Sa đeo 2 máy trợ tính trong tai thì khả năng nghe của cô đã được cải thiện, sức nghe rõ hơn làm cô rất vui.

Tuy nhiên do lần đầu tiên đeo máy nên cô vẫn nghe chưa quen, đây là tình trạng chung của các bệnh nhân suy giảm thính lực khi lần đầu tiên đeo máy.

Để khắc phục vấn đề này chúng ta cần thời gian làm quen với máy trợ thính bằng cách:

+ Tăng dấn thời gian đeo máy trợ thính theo từng ngày, nên bắt đầu từ 2 đến 4 tiếng hàng ngày và tăng dần lên.

+ Tập lắng nghe có chọn lọc, bắt đầu với môi trường nghe dễ, yên tĩnh sau đó tăng dần độ phức tạp môi trường lên.